Kutsal Kitap Bugün Konuşuyor

Hoşea’nın Mesajı
E-Kitap: 8,00 ₺
Normal Kitap: 15,00 ₺
Süleyman’ın Özdeyişleri
E-Kitap: 10,00 ₺
Normal Kitap: 15,00 ₺
Ovadya, Nahumve Sefanya’nın Mesajı
E-Kitap: 12,00 ₺
Normal Kitap: 20,00 ₺
Elçilerin İşleri
E-Kitap: 15,00 ₺
Normal Kitap: 25,00 ₺
Luka'nın Mesaj
E-Kitap: 10,00 ₺
Normal Kitap: 20,00 ₺
Yoel, Mika ve Habakkuk’un Mesajı
E-Kitap: 10,00 ₺
Normal Kitap: 20,00 ₺
Yunus'un Mesajı
E-Kitap: 7,50 ₺
Normal Kitap: 15,00 ₺
Markos'un Mesajı
E-Kitap: 10,00 ₺
Normal Kitap: 20,00 ₺
Hakimler’in Mesajı
E-Kitap: 7,50 ₺
Normal Kitap: 15,00 ₺
Tarihler'in Mesajı
E-Kitap: 10,00 ₺
Normal Kitap: 20,00 ₺
Daniel’in Mesajı
E-Kitap: 7,00 ₺
Normal Kitap: 14,00 ₺
Rut'un Mesajı
E-Kitap: 6,00 ₺
Normal Kitap: 12,00 ₺