Yaratılış'ın Mesajı

(ARKA KAPAK)

ESİNLENİLEN AÇIKLAMA ta başlangıca kadar gitmektedir. Yaratılış’ın ilk bölümlerinde dünyanın ve yeryüzünde insan yaşamının başlangıcı duyurulmaktadır. David Atkinson, burada keşfettikleriyle yeni binyılın başında karşı karşıya kaldığımız sorunlar arasında ilişki kurmaktadır. Yazar, Yaratılış’ın bu on bir bölümünün Kutsal Kitap’ın diğer bölümlerinin uvertürü olduğunu öne sürmektedir. Tanrı’nın yaratma gücünün ve güzelliğinin resmedildiği bu bölümler hayranlık uyandırmaktadır. Bunlarda, Tanrı’nın, kendisine arkasını dönenleri ve yaratılışın uyumunu bozanları dehşet veren bir biçimde yargılarken bile, O’nun sevgi dolu merhameti ve kurtarışı ortaya koyulmaktadır.

 Joyce Baldwin, çok eski dönemlerde yaşamış olmalarına rağmen İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un etkileyici öyküleri aracılığıyla bugün bizimle konuştuklarını göstermektedir. Bu öykülerde her şeyden önce Tanrı’nın sıradan kadın ve erkeklerle ilgilendiğinin altı çizilmektedir. Tanrı bizi kendine çekerken inisiyatifi eline alır. O’nun yöresel değil, bütün dünyayı kucaklayan bir amacı vardır; Tanrı’nın her şeyi kapsayan sevgisinin apaçık olması etkileyicidir. Nitekim tarihte, büyük planını yerine getirirken bireylerle –İbrahim gibi korkan ve Yakup gibi kötülüğe eğilimli olan insanlarla– çalışır. Ataların edindikleri çoğu kez acı veren deneyimler, taptıkları Tanrı’nın kendine özgü karakterini tanımalarını sağlamıştır (bu deneyimler bizim için de yararlı olmuştur

David Atkinson Tarafından Yazılmış Başka Kitaplar

Yıl: 
2000
ISBN: 
9789758820900
Sayfa Sayisi: 
530
Original Title: 
The Message Of Genesis